Cantabrie-Cantabria

Vakantie Cantabrie/Cantabria

De regio van Cantabrië ligt aan de noordkant van Spanje, tussen het Cantabrisch Gebergte en de Golf van Biskaje. Het bezit een grote rijkdom aan landschappen: de kuststrook, de valleien die worden gevormd door de zeven rivieren die de regio van zuid naar noord doorsnijden en het hooggebergte van de Cordillera Cantábrica. De Ebro, die ontspringt in Cantabrië, verrijkt deze biodiversiteit bovendien nog met het grootste stuwmeer van Spanje. Er zijn maar liefst zes enclaves die genieten van een speciale beschermde status als natuurpark of natuurreservaat, wat een idee geeft van de kwaliteit van het milieu in deze regio. Cantabrie is dus een geweldige bestemming om te fietsen, wandelen en te genieten van de natuur en de lokale bevolking.

Qua reizen en bevolking is de regio nauwelijks ontdekt.

Cantabrie/Cantabria op kaart

Algemene informatie Cantabrie/Cantabria:

Bestuurlijk vormt het 5.290 vierkante kilometer grote Cantabrië een uit slechts één provincie bestaande Autonome Gemeenschap. Santander is de grootste stad en tevens hoofdstad van de regio. De tweede grootste stad is Torrelavega. De bevolking is voornamelijk werkzaam in de industrie en dienstensector, maar is ook ruimschoots vertegenwoordigd in de primaire sector. Het vochtige en lauwwarme klimaat, zonder al te grote temperatuurschommelingen, maakt het mogelijk te genieten van zachte winters en zomers die zelden boven de 25 graden uitkomen.

Cantabrië omsluit een uniek natuurbezit. Rivieren, stranden, kliffen, valleien, bergen en bossen vormen een contrastrijk landschappelijk mozaïek. Binnen het ontelbare aantal natuurgebieden zijn de belangrijkste die een bijzondere status hebben, hoewel ook de andere buitengewoon prachtige landschappen bieden, zoals de bronnen van de Asón, de baai van Santander, de kloof van de Pas, het stuwmeer van de Ebro en de riviermonden van de Tina Mayor en de Tina Menor. De beschermde natuurgebieden van Cantabrië staan hieronder vermeld.

Het Parque Natural de las Dunas de Liencres, gelegen aan de riviermonding van de Pas, is het belangrijkste duingebied van het noordelijke schiereiland. Het Parque del Macizo de Peñacabarga omvat, aan de rand van het gebied, de karst van Cabárcena, een spectaculaire roodkleurige geologische formatie, met een natuurpark met halfwilde dieren. Het Parque Natural de Oyambre, is een fantastische streek tussen brak getijdenlandschap en weiland met op de achtergrond de Picos de Europa, waar de meest diverse ecosystemen naast elkaar bestaan. Het Parque Natural Saja-Besaya, tussen de rivierdalen van de Saja en de Besaya heeft uitgestrekte beuken- en eikenbossen, waarin bedreigde diersoorten als de bruine beer, de auerhaan of de steenarend hun habitat hebben.

Het Reserva Natural de las Marismas de Santoña y Noja, omsluit één van de in ecologisch opzicht meest waardevolle estuaria van Noord-Spanje waar gemakkelijk meer dan 80 verschillende vogelsoorten kunnen worden waargenomen. Het Parque Nacional de los Picos de Europa is het belangrijkste bergmassief van het Cantabrisch Gebergte, met toppen van boven de 2500 meter en aaneenschakelingen van lange kloven en diepe ravijnen.

De archeologische resten van het laat-paleolithicum die gevonden werden op verschillende punten in de regio, waaronder Altamira en Puente Viesgo, getuigen reeds van menselijke aanwezigheid in de prehistorie. Het Cantabrisch gebied zou echter in de oudheid bekendheid krijgen, vanaf ongeveer 200 v.Chr., vanwege het onbeteugelbare karakter van zijn krijgers die lang weerstand zouden blijven bieden aan de Romeinse overheersing.

In de late middeleeuwen werden de eerste dorpskernen gevormd rond de verschillende kloosters, waar men toevlucht zocht voor de Moorse invasie. In die tijd beginnen zich de grenzen af te tekenen van de verschillende marken waarmee de grenzen van het huidige Cantabrië, hoewel dit iets kleiner is, goeddeels samenvallen. De strategische situatie van Cantabrië gaf al vroegtijdig een impuls aan de overzeese handel op de belangrijkste en later ook Amerikaanse havens. De 12de en 13de eeuw betekenden voor Cantabrië een tijd van sterke expansie die gepaard zou gaan met een belangrijke emigratiegolf naar de nieuwe wereld. De 19de eeuw bracht de eerste industriële activiteiten en de bloei van het bankwezen en de gegoede burgerij. Tegenwoordig zijn, hoewel de tuinbouw, de veeteelt en de visserij nog steeds werk verschaffen aan een goed deel van de bevolking, de toeristenindustrie en horeca, met de dienstensector de belangrijkste pilaren onder de Cantabrische economie.

Geografisch gezien is Cantabrië goed toegankelijk vanuit de rest van Europa. De verbindingen over zee en over land zijn uitstekend. Over het land verbindt de A-8 Santander met Bilbao en Frankrijk, en de Cantabrische Kustweg (A-67) verzorgt de verbinding met Asturie. De belangrijkste verbindingen met het binnenland zijn de N-611 naar Palencia en de N-623 naar Burgos. Over zee is Cantabrië verbonden met Engeland door een veerdienst. De nationale RENFE verzorgt de treinverbindingen met de Meseta van Castilië en de regionale FECE onderhoudt er de spoorlijnen. Door de lucht zijn er lijnvluchten vanaf het vliegveld van Parayas naar Barcelona en Madrid, en minder frequente verbindingen met andere bestemmingen.